Jag behöver inte ha körjournal – de tre vanligaste misstagen

En elektronisk körjournal är en billig försäkring.

Fråga:
Jag har en egen bil och företagets transportbilar är inlåsta på företaget och får inte användas privat. Därför behöver jag ingen körjournal på transportbilarna.
Svar:
Om du har fordon i företaget och dessa saknar körjournal är det väldigt svårt att bevisa för Skatteverket och en eventuell domstol att du inte haft möjlighet att använda bilarna privat. Kom ihåg att du ska bevisa det. Det spelar ingen roll att du har en egen bil eller har satt upp regler för hur bilarna får användas . Körjournalen är din enda livlina.

Ett företag i Karlskoga fick just upptäcka det när de förlorade mot Skatteverket i Förvaltningsrätten. Företagsledarna hade alla egna bilar men saknade körjournal för företagets transportbilar. Detta resulterade i att de råkade ut för en rejäl skattesmäll.


 

Fråga:
Jag har inte körkort så jag behöver ingen körjournal på de fordon som företaget använder.
Svar:
Det spelar ingen roll att du saknar körkort eftersom du enligt Skatteverket och i flera domar från förvaltningsrätten visar sig att du likväl kan ha människor i din närhet som kan ha utnyttjat bilarna och haft körkort.

En företagsledare i Örebro råkade nyligen ut för detta. Han saknade både körkort samt att fordonet hade körförbud. Trots detta råkade han ut för en skattesmäll.


 

Fråga:
Jag använder papper och penna och noterar ner varje gång jag gör en resan så jag behöver ingen körjournal.
Svar:
Ett upprätta en körjournal med papper och penna är väldigt tidsödande. För att denna ska vara korrekt behöver du följande:

  • Startmätarställning
  • Start adress
  • Slut adress
  • Notering om vem du besökte eller anledningen till resan

För varje resa du gör ska du göra denna notering, det räcker inte att klumpa ihop resorna vilket ett Marieholms företag fick erfara då de åkte på en skattesmäll på mer än 100 000 kr.

Om du använder en elekronisk körjournal som registerar och synkroniserar alla resor till en molntjänst så slipper du huvudvärken om du glömt att registrera en resa. Dessutom sparar du upp till 4 timmar per månad enligt företaget Automile.