Dålig körjournal gör att företagare i Göteborg tvingas betala mer än 40 000 kr

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en man i 30 års åldern i Göteborg med en Jeep Wrangler påstår att han haft en elektronisk körjournal men att han inte lyckats för över informationen till sin dator. Eftersom mannen inte kunnat påvisa att bilen inte använts privat har Skatteverket påfört mannen 50 000 kr för den granskade perioden.

sadperson

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten, mål 6645-14 (6651-14), 2015-11-24

Mannen har sagt att han har haft en elektronisk körjournal i sin GPS, men att han inte har lyckats föra över informationen till sin dator. Eftersom bilen enbart har använts i verksamheten har han inte upprättat en ny körjournal. Mannen har inte närmare kunnat visa hur bolagets bil har använts under granskad period. Det är därför sannolikt att bilen har använts av honom för privat bruk och det finns skäl att beskatta honom för värde av bilförmån och drivmedelsförmån. Bilförmånsvärdet har beräknats till 40 000 kr. I avsaknad av uppgifter på hur stor del av drivmedelskostnaderna som är privata uppskattas den privata delen till 10 000 kr.

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2001 ref. 22 uttalat att förekomsten av rätten att disponera arbetsgivarens bil privat medför att en presumtion bör gälla som innebär att bilen ska anses ha använts för privatkörning i mer än ringa omfattning, om inte den skattskyldige kan göra sannolikt att den använts endast i ringa omfattning eller inte alls. Ett bevismedel som ligger nära till hands är en noggrant förd körjournal.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *