Dyrt att upprätta körjournal i efterhand

Enligt bolaget Automile som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler fick en företagsledare inom byggbranschen betala bilförmån för en företagsbil, trots att han invänt att bilen aldrig använts privat. När Skatteverket inledde en granskning i ärendet lämnade företagsledaren in en körjournal. Den var dock upprättad i efterhand och det räckte inte enligt Skatteverket. Domen överklagades till både Förvaltningsrätten och Kammarrätten, som instämde i Skatteverkets bedömning.

Kammarrättens i Jönköping dom 2018-01-10 i mål nr 700-701-17

En företagsledare i ett fåmansföretag anses redan genom sin ställning ha dispositionsrätt över företagets bil. När en anställd har rätt att använda en företagsbil privat, måste den skattskyldige betala förmånsskatt för bilförmån, om han inte kan bevisa att han inte använt bilen privat i ”mer än ringa omfattning”. Bevisbördan ligger alltså på den skattskyldiga, och inte på Skatteverket.

I det här målet lämnade den granskade företagsledaren in en körjournal till Skatteverket, men den var upprättad i efterhand. Domstolarna menade att bevisvärdet av den efterhandskonstruerade körjournalen inte var tillräckligt högt för att bevisa att bilen inte använts för privat bruk i skattepliktig omfattning. Företagsledarens beskattades därför för oredovisade bilförmåner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *