Ett entreprenad företag i Limhamn åker på skattesmäll

Ett företag i Limhamn har använt elektronisk körjournal från en leverantör där systemet inte registrerat gatunummer och ytterligare exakt detaljer om resan. Detta i samband med att förarna inte skrivit några detaljer om avseendet med resan gör att de ändå blir eftertaxerade för bilförmån.

Körjournalen, som huvudsakligen är förd elektroniskt, innehåller aldrig några adressuppgifter eller kontaktpersoner eller annat som visar att fråga är om enbart tjänstekörning. Endast ort och gata har angetts i körjournalen med anteckning efter utskrift ”Jobb”. Gatnummer saknas för exempel enligt nedan.

2016-07-03_09-28-47

Företaget har även manuellt för andra fordon fört en bristfällig körjournal enligt nedan som inte uppfyller Skatteverket’s krav:

2016-07-03_09-29-28

Förvaltningsrätten dom 2016-06-23 , mål 12459-15

Förvaltningsrätten konstaterar att körjournalerna är behäftade med brister, t.ex. saknas uppgifter om exakt adress och namn på företag eller personer som besökts och resornas syfte. Även om körjournalerna i övrigt är utförliga, speciellt gällande körjournalen upprättad med hjälp av ABAX-systemet, så är det inte utifrån körjournalerna möjligt att bedöma i vilken omfattning privat körning skett. Att enbart skriva ”jobb” kan i sig inte styrka att det rör sig om en tjänstekörning. De kompletterade körjournalerna har enligt förvaltningsrätten ett lågt bevisvärde då uppgifterna tillförts iefterhand. Eftersom dispositionsrätt för XXX och XXX förelegat och bolaget inte har gjort sannolikt att privat körning endast har skett i ringa omfattning anser förvaltningsrätten att det finns grund för att påföra bilförmån i enlighet med Skatteverkets beslut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *