Ferrari utan körjournal kostade företag hundratusentals kronor

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en 36 årig företagsledare fått en skattesmäll på flera hundratusentals kronor för bristfällig körjournal till företagets Ferrari.

The dream car attached to a simulator
The dream car attached to a simulator

Företagsledaren överklagande till förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Förvaltningsrätten, mål 10324-14, dom 2015-05-11

Enligt förvaltningsrättens bedömning kan de i efterhand upprättade journaler inte anses uppfylla de tillförlitlighetskrav som ställs på körjournaler. Det kan vidare konstateras att det i körjournalen uppgivna ändamålet eller syftet med resan innehåller brister. Underlaget ger inte tillräckligt stöd för slutsatsen att det inte funnits utrymme för privat nyttjande av bilen. Bevisvärdet av de inlämnade körjournalerna får därför anses som lågt. Det är mot denna bakgrund inte möjligt att utesluta eventuell privat körning i mer än ringa omfattning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *