Företag får skattesmäll på grund av ofullständig körjournal

Enligt bolaget Automile som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler räcker inte en körjournal som bevisning för att slippa beskattas för bilförmån, om körjournalen innehåller brister eller luckor som gör den otillförlitlig

Kammarrättens i Göteborg dom 2018-10-09 i mål nr 2461-2462-18

SL var styrelseledamot och företagsledare i ett fastighetsbolag. Han hade haft rätt att använda en av företagets bilar. Därmed måste SL betala bilförmån om han inte kunde bevisa att bilen använts privat bara i ringa omfattning.

SL hade gett in en körjournal till Skatteverket, men det räckte inte som bevisning. En jämförelse mellan körjournalen och bokförda kostnader för trängselskatt visade nämligen att bilen hade passerat stationer för trängselskatt ca 40 olika dagar, utan att uppgift om tjänsteresa noterats i körjournalen. Därmed vad körjournalen otillförlitlig och räckte inte som bevisning.

Det räckte inte heller att SL hade uppgett att han hade en egen bil som han körde privat eller att företagets anställda hade intygat att det var de som hade kört företagsbilen på resorna som inte fanns registrerade i körjournalen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *