Företagsledare för ingenjörsbyrå åker på skattesmäll om 30 400 kr

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en företagsledare i 40-års åldern vid ett byggnadsingenjörs företag i Stockholms trakten åker på en skattesmäll på 30 400 kr i ett nytt domslut från 2015-12-03. Mannen har köpt två bilar till företaget och saknat körjournal. Mannen har svarat Skatteverket att bilen inte använts privat utan bara använts av företaget. Skatteverket finner dock att mannen inte kan bevisa det eftersom körjournalerna saknas för bägge bilarna.

korjornal_saknas

Förvaltningsrätten avslår mannens överklagande och han tvingas betala 30 400 kr.

Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 22770-15, 2015-12-03

Du har skickat ett svar på Skatteverkets revisionspromemoria per e-post den 29 maj 2015 där du har meddelat att bolaget har använt bilarna i tjänsten och inte privat. Bolaget har använt bilarna till inköp av material, kundbesök och resor till
och från arbetsplatser. Bolaget har stort behov av två bilar då ni delar ut över 50 000 reklamblad i Stockholmsområdet varje år.

Skatteverket anser att du har haft dispositionsrätt över ovanstående bilar. Sådan dispositionsrätt medför bilförmån om du inte kan visa att någon privat användning av bilen inte har förekommit eller där den privata användningen av bilen är ringa. I detta sammanhang anser Skatteverket att högst 100 mil och högst 10 tillfällen som ringa användning. Bilförmån ska således föreligga om duinte kan visa sannolikt, genom t ex en noggrant förd körjournal., att den privata användningen har varit ringa. Då bolaget saknar körjournal medför det att Skatteverket gör bedömningen att det inte finns något tillförlitligt underlag som visar fördelning mellan tjänste- och privatkörning. Skatteverket har beräknat förmånsvärdet till 20 600 kr för Nissan (8 mån* 2 575 kr) och 9 800 kr för Toyota (4 mån * 2 450 kr), totalt 30 400 kr. Skatteverket har beräknat förmånsvärdet till 75 % av värdet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *