Företagsledare utan körkort och med körförbud på bilen åker på skattesmäll

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har en företagtagsledare i Örebro trakten för ett fastighetsservice bolag har åkt på en skattesmäll på över hundra tusen kronor trots att personen saknar körkort och att fordonet haft körförbud. Bilen, en Chrysler, har saknat en körjournal och Skatteverket finner att det inte funnits något hinder för exempelvis företagsledarens närstående att utnyttja bilen. Bilen har dessutom haft körförbud under delar av perioden. Det räcker inte att sakna körkort eller att bilen haft körförbud för att bevisa att bilen inte använts privat.

körförbud

Förvaltningsrätten, mål 2873–2875-14 (3353–3356-14)

Såväl bolaget som bolagets anställde har uppgivit att det är mannen som använt bolagets leasingbil, en Chrysler, och att den inte använts privat. Under stora delar av den period som Skatteverket har granskat har mannen inte haft någon privat bil som har varit godkänd att framföras i trafiken. Bolaget har upplåtit dispositionsrätten till bilen. Det finns dessutom inget som hindrar att mannen nyttjat bilen via någon annan, t.ex. en närstående. Avsaknad av körkort är inte tillräckligt för att anse att han inte överhuvudtaget har haft möjlighet att disponera bilen. Bolaget har inte gjort sannolikt att Chryslern inte använts för privat bruk, bilförmån ska därför påföras.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *