Handskriven körjournal räckte inte och Marieholms företag tvingas betala mer än 100 000 kr

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektroniska körjournaler har ett Marieholms företag inom entreprenads branchen tvingats betala mer än 100 000 kr efter Skatteverket funnit brister i handskriva körjournaler. De handskrivna körjournalerna har upprättats med ledning av anteckningar i arbetsböcker och visar enbart ”klumpade” resor, dvs. att endast total körsträcka för hela dagen har angetts. Av vissa av dessa resor kan det utläsas att körningar måste ha ägt rum mer än till de i sammanställningen angivna orterna. I sammanställningarna anges exempelvis att man kört en sträcka om 48 mil, mellan Marieholm och Trelleborg vilket inte motsvarar det verkliga avståndet. Uppgifter om adress och mätarställningar saknas regelmässigt. Körsträckorna till samma mål varierar från en gång till en annan. Av utredningen framgår att tankning av bilarna har skett när bilarna inte har körts enligt sammanställningarna.

Paper Balls on White Background
Paper Balls on White Background

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut och förvaltningsrätten avslår överklagandet i domstol 2015-11-23.

Förvaltningsrätten, mål 6580-15, 2015-11-23

Körjournalen saknar dock bl.a. uppgifter om vilken adress resorna avslutades eller påbörjades och mätarinställningar vid resornas början respektive slut. Av körjournalen framgår inte heller att det finns anteckningar om privata resor trots att bolaget själva har bekräftat att sådana har vidtagits i ringa omfattning. Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att körjournalen är behäftade med sådana brister att den inte kan bryta presumtionen på så sätt som krävs för att bilförmån inte ska anses föreligga avseende de i målet aktuella bilarna och för den aktuella perioden. Grund för att påföra bolaget arbetsgivaravgifter avseende bilförmån i enlighet med Skatteverkets beslut föreligger därmed.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *