Husbil blev bilförmån

Kammarrättens i Jönköping dom 2019-10-30 i mål nr 635-19

Enligt bolaget Automile, som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler, fick en företagsledare betala bilförmån för en företagsbil, trots att han invänt att bilen aldrig använts privat. Företagsledaren hade haft dispositionsrätt till en husbil, som ägdes av hans företag. En husbil är ett fordon som typiskt sett skaffas för privat bruk. Företagsledaren påstod att just den här husbilen var inredd för att användas som verkstadsbuss, men kunde inte bevisa det.

När en anställd har rätt att använda en företagsbil blir den anställde förmånsbeskattad, om han inte kan visa att bilen inte har använts privat ”i mer än ringa omfattning”. Om den skattskyldiga inte lyckas bevisa det, kommer företaget behöva betala arbetsgivaravgifter och den anställde betala bilförmån.

I det aktuella målet hade företagsledaren lämnat in körjournaler, men de var enligt domstolarna så bristfälliga att de inte räckte som bevis. Av körjournalen framgick vilka datum resor ägt rum, och vid de flesta resorna fanns en mätarställning och det stod vilka orter som hade besökts. Däremot fanns inte noterat vilka bolag eller personer som besökts. När Skatteverket stämde av bensinkvitton mot körjournalen framkom det också att det fanns färre resor registrerade än som rent faktiskt måste ha ägt rum. Körjournalen innehöll med andra ord bristfällig information. Den var därför otillförlitlig som bevisning och företagsledaren hade inte fullgjort sin bevisbörda. Skattepliktig förmån måste redovisas för bilen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *