Företagare saknade körjournal i 78 dagar och åker på skattesmäll

Enligt bolaget Automile som tillhandhåller en lösning för elektronisk körjournaler har en man i 30-års åldern boende i Boden har köpt en Skoda Octavio och en Volkswagen Touareg till sin enskilda firma och hävdat till Skatteverket att dessa uteslutande använts som arbetsredskap. Skatteverket har inte funnit någon körjournal för att bevisa påstående och har därför beslutat att påföra mannen 20 591 kr med tillägg för skattetillägg för att inte ha kunnat påvisa att bilen inte använts privat.

korjornal_saknas

Mannen överklagande till förvaltningsrätten som i en dom nyligen (2015-12-22) avslog mannens överklagande.

Förvaltningsrätten Mål 1464-14, 474-15, Dom meddelad 2015-12-22

Du har under beskattningsåret köpt två bilar som du fört in i din näringsverksamhet Dels har en Skodia Octavia köpts för 19 000 kr, moms framgår inte på fakturan. Du har gjort avdrag får denna bil i näringsverksamheten. Du har även köpt en VW Touareg TDI får 48 000 kr exklusive moms ett turbo kit får 35 200 exklusive moms. Enligt bilregistret är du ägare till denna bil från och med 2012-10-15. Du uppger att personbilarna uteslutande används som arbetsredskap och att de är belamrade med verktyg och andra för jobbet nödvändig utrustning. Du säger även att bilarna är så smutsiga inne i kupeema så det är inte möjligt att använda någon av dom som privatbil. Du har även haft tillgång till minst två andra bilar för din privata körning. Någon körjournal har inte förts.

Användingen av bilen ska gå att följa med en körjournaL Du har inte lämnat någon körjournal för bilen och du uppger att någon körjournal inte forts. skatteverket påför bilförmån för 78 dagar, dvs den tid du ägt bilen (VW Touareg TDI) under 2012. Bilf6rmånsvärdet för helt år räknat uppgår till 69 700 kr. Drivmedelsformånen uppgår till 26 658 kr for helt år beräknat. För drivmedelsformånen har snittpriset for diesel under 2012 använts beräknat på en privat körning om l 500 mil. Snittpriset for diesel under 2012 var 14,81 kr/ liter. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet uppräknat med 1,2 (1500 mil x 14,81 mil x 1,2 = 26 658 kr). Du har blivit på förd bil och drivmedelsformån med 20 591 kr enligt följande (69 700 kr+ 26 658 kr x 78/365).