Avdrag för kostnader för resor till och från arbetet

En man boende i Nynäshamn har i sin deklaration yrkat avdrag för kostnader för resor till och från arbetet. Skatteverket emotsatte sig avdraget då mannen inte kunnat uppvisa någon körjournal eller kvitton på drivmedel för att styrka att han haft de kostnader han påstås sig haft.

Mannen påstod vidare att det inte finns något krav på körjournal men kunde samtidigt inte styrka sina kostnader med drivmedels kvitton eller på annat sätt.

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som i en dom från 14:e januari avslog mannens överklagan.

Förvaltningsrätten dom 2016-01-14 , mål 22633-15 22635-15

Vad som anförts om skyldigheten att behålla kvitton och dylikt kan sägas följande. Även du som privatperson har en skyldighet att behålla kvitton eller andra underlag som styrker rätten till avdrag. Detta framgår av 19 kap. 2 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.