VD fick betala förmånsskatt för bolagets motorcykel

Enligt bolaget Automile som tillhandahåller en lösning för elektroniska körjournaler fick en VD betala förmånsskatt för en motorcykel, som hans företag leasade, men som förvarades i VD:ns hemgarage.

Kammarrättens i Stockholm dom 2017-06-02 i Mål nr 2497-2500-16

Ett säkerhetsföretag i Stockholm leasade en motorcykel. Motorcykeln förvarades hemma hos företagsledaren, som också hade nycklarna till motorcykeln. Skatteverket bedömde detta som en motorcykelförmån. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut. De menade att motorcykeln var ett arbetsredskap som inte lämpade sig för privat användning. Man lämnade in en körjournal i målet för att visa att motorcykeln inte använts privat.

Domstolarna konstaterade att det som regel ska betraktas som en förmån om en företagsledare har en motorcykel hemma hos sig, som han kan ta ut på en åktur om han vill. Om det kan visas att dispositionsrätten varit inskränkt, tex att företagsledaren inte kunnat använda motorcykeln under viss tid, kan det påverka värderingen av förmånen. Samma sak om motorcykeln är anpassad efter särskilda krav i verksamheten.

Här lyckades bolaget inte visa att företagsledarens dispositionsrätt varit inskränkt. Ingivna körjournaler var inte särskilt detaljerade och dessutom framgick det av journalerna att motorcykeln använts till det som kunde betraktas som privata resor. Förmånsskatt skulle därför betalas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *